แก้วเซรามิคสีขาว

แก้วเซรามิค รหัส WM019

แก้วเซรามิคสีครีม ขอบปากกว้าง 8.2 ซม. สูง 10.7 ซม.

สินค้าทำจากดินเนื้อนิวโบนไชน่า ใช้สำหรับบรรจุเครื่องดื่มร้อน หรือเย็น