แก้วเซรามิคสีขาว

แก้วเซรามิค รหัส WM012

แก้วเซรามิคสีขาว

สินค้าทำจากดินเนื้อสโตนแวร์ ผ่านการเผาแกร่งที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ใช้สำหรับบรรจุเครื่องดื่มร้อน หรือเย็น