การเตรียมไฟล์งานเพื่อนำไปติดลวดลายลงบนแก้วเซรามิค

ลูกค้าทุกท่านสามารถออกแบบลวดลายที่ต้องการสกรีน โดยใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิกต่างๆ เช่น Adobe Photoshop, Adobw illustrator หรือ CorelDraw จากนั้น Export ไฟล์ภาพ เพื่อคุณภาพของงานที่ดี ขอแนะนำเป็นไฟล์นามสกุล PSD, AI, JPG, JPEG หรือ PNG ครับ

กรณีเป็นไฟล์ Vector อย่าง Adobe illustrator ถ้าในไฟล์มีการใช้ตัวอักษรร่วมด้วยกับภาพ ขอแนะนำให้สั่ง Create Outline
โดยเลือกที่ Type > Create Outlines เพื่อแยกตัวอักษร เพราะถ้าหากในเครื่องไม่มีฟอนต์ที่เหมือนกัน จะมองไม่เห็นตัวอักษร ทำให้เป็นภาษาต่างดาวครับ

กรณีที่มีพื้นหลังโปร่งใส ขอแนะนำให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล PNG จากนั้นเลือกที่ Transparency ครับ

ขนาดความละเอียดของภาพ แนะนำให้เลือกความละเอียดให้ไม่น้อยกว่า 200-300 pixel/inch ครับ โดยขนาดที่เหมะสมคือ 360 dpiครับ

เพียงเท่านี้ แก้วเซรามิคสกรีนโลโก้ สวยๆก็เตรียมพร้อมจะออกสู่สายตาชาวโลกแล้ว